11
Mar
2014
Nasza straż Drukuj
Wpisany przez Mateusz Suski   
wtorek, 21 grudnia 2010 14:01

 

Nasza straz

 

Powstanie jednostki

 

SAM

 

W 2002 roku 11 mieszkańców miejscowości Sokółka przeszło szkolenie szeregowców organizowane przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Węgrowie. Fakt ten był jednym z pierwszych kroków ku powstaniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółce. Inicjatorem powstania tej organizacji był Marcin Gulski który przy wsparciu doświadczonego wieloletniego strażaka druha Zdzisława Smolewskiego oraz  Zdzisława Tracza doprowadził 29.01.2005 roku do formalnego założenia jednostki.

 

Pierwszy Zarząd oraz skład Komisji Rewizyjnej Stanowili:

1.Zarząd

Prezes -Makarski Dariusz
Naczelnik-Gulski Marcin
Wiceprezes-Kłósek Zbigniew
Sekretarz-Próchno Damian
Skarbnik-Nozderka Andrzej
Z-ca Naczelnika-Kopania Przemysław

2. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
- Tyszka Remigiusz
Z-ca Przewodniczącego-Grądzki Jacek
Sekretarz-Wysocka Anna
Członek KR -Jabłoński Karol

 

 

Pierwszy skład osobowy Jednostki w chwili jej założenia:

Gulski Marcin, Tyszka Ludwik, Makarski Dariusz, Kłóśek Zbigniew, Tracz Zdzisław, Kopania Przemysław, Próchno Damian, Nozderka Andrzej, Grądzki Jacek, Pisarek Piotr, Łaniewicz Piotr, Łaniewicz Artur, Wysocka Anna, Jabłoński Karol, Grochowski Grzegorz, Tyszka Remigiusz, Wieliczko Grzegorz, Kaczmarczyk Adam, Wycech Wiesław, Kądziela Adrian.

 

 

Nowo powstała Straż od początku swego istnienia borykała się z trudnościami wyposażenia w niezbędny sprzęt gaśniczy, umundurowanie, pojazd oraz przede wszystkim lokum gdzie ochotnicy mieliby spotykać się na zebraniach, szkoleniach, a także przechowywać nabywane wyposażenie.

 

02.09.2005 r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółce reprezentowany przez Dariusza Makarskiego oraz Marcina Gulskiego zawarł pierwszą umowę użyczenia z Gminą Sadowne dotyczącą części budynku po byłej szkole podstawowej w Sokółce na cele Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółce. Od tego czasu druhowie mogli spotykać się kulturalnie na spotkaniach w przyzwoitych warunkach, a także składować ,,pod kluczem” powoli nabywany sprzęt.

 

Młodzi druhowie którym przewodniczył w szczególności Marcin Gulski powoli i wytrwale dążyli do rozwoju jednostki nabywając od Ochotniczych Straży Pożarnych  z Zalesia, Starych Lipek i Zielonki często już mocno zużyty sprzęt oraz elementy umundurowania, które przez długi czas były jedynym i podstawowym wyposażeniem jednostki.

 

W 2006 roku do jednostki przyjęto kilku nowych, bardzo młodych druhów którzy zaczęli tworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą jednostki. Byli nimi między innymi: Adam Kamiński, Marcin Maliszewski, Mateusz Suski, Daniel Styś, Patrycjusz Tracz, a od 2007 Kamil Wieliczko oraz Mateusz Maliszewski.

 

14 stycznia 2007 roku Jednostka ochotniczej Straży Pożarnej z Zalesia przekazała nieodpłatnie na rzecz Jednostki w Sokółce samochód gaśniczy GLM -8 marki ŻUK. Niestety samochód z powodu bardzo złego stanu technicznego został wycofany z podziału bojowego Jednostki wraz z końcem roku 2008.

 

W 2008 roku Strażacy OSP Sokółka wzięli po raz pierwszy udział w zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych które odbyły się w miejscowości Sadowne. Młoda jednostka, mimo braków w sprzęcie (startowała w umundurowaniu oraz z wyposażeniem zaprzyjaźnionych jednostek które użyczyły niezbędnych rzeczy do wystartowania w zawodach.) W wyniku zmagań strażaków z całej gminy OSP Sokółka zajęła V miejsce.

 

 

W czasie zawodów Jednostkę reprezentowali:

Część bojowa:

Mechanik –druh Przemysław Kopania;
Dowódca –druh Piotr Kucharek;
Łącznik – druh Adrian Kądziela;
Rozdzielaczowy –druh Daniel Polkowski;
Przodownik I roty- druh Remigiusz Tyszka;
Pomocnik przodownika I roty –druh Piotr Pisarek;
Przodownik II roty –druh Michał Kozioł;
Pomocnik przodownika II roty-druh Marcin Gulski.

 

 

Część sztafetowa:

1 zmiana – rozdzielacz i wąż W-75 – druh Marcin Gulski;
2 zmiana – płotek lekkoatletyczny (76cm) – druh  Piotr Pisarek;
3 zmiana – rów (2m) – druh Daniel Polkowski;
4 zmiana – 3 tyczki – druh Przemysław Kopania;
5 zmiana – równoważnia (6m) – druh Marcin Karczmarczyk;
6 zmiana - drewniana ściana (1.7m) – druh Marcin Kozioł;
7 zmiana – rozdzielacza i wąż W-52 –druh Remigiusz Tyszka.

 


W dniu 5 kwietnia 2009 roku przeprowadzono walne zebranie sprawozdawczo wyborcze w wyniku którego nastąpiły następujące zmiany w zarządzie OSP Sokółka oraz Komisji Rewizyjnej:

1.Zarząd

Prezes –Tracz Zdzisław
Naczelnik-Gulski Marcin
Wiceprezes- Makarski Dariusz
Sekretarz- Kłósek Zbigniew
Skarbnik-Nozderka Andrzej
Z-ca Naczelnika-Kopania Przemysław

2.Komisja Rewizyjna

Przewodniczący- Grzegorz Wieliczko
Z-ca Przewodniczącego-Artur Łaniewicz
Sekretarz-Anna Wysocka


 

Zarząd wybrany w 2009 roku pracował bardzo krótko bo niespełna rok. Powodem  tak krótkiej kadencji tego zarządu był fakt wykruszenia się jego składu osobowego z życia jednostki, oraz prawo niepozwalające jednemu z członków zarządu łączenia swojej funkcji w OSP z funkcją w samorządzie terytorialnym. Dlatego też 20 marca 2010 roku podczas Walnego zebrania Sprawozdawczo- wyborczego OSP powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

 

1.Zarząd

Prezes –Kopania Przemysław
Naczelnik-Tyszka Remigiusz
Wiceprezes- Kozanka –Lipka Jarosław
Sekretarz- Kucharek Piotr
Skarbnik-Łaniewicz Artur
Z-ca Naczelnika-Tyszka Ludwik
Członek –Kłósek Zbigniew

2.Komisja Rewizyjna

Przewodniczący- Jaworski Tomasz
Z-ca Przewodniczącego-Dziewa Bartłomiej
Sekretarz-Grądzki Jacek
Członek-Polkowski Daniel


 

W 2010 roku powstała oficjalna strona Ochotniczej  Straży Pożarnej w Sokółce której pomysłodawcą powstania oraz głównym twórcą był wówczas członek MDP Marcin Maliszewski, który jest obecnie Naczelnikiem OSP Sokółka. Od tamtej pory na bieżąco można śledzić życie oraz rozwój naszej jednostki, dlatego jeśli ktokolwiek chce dowiedzieć się czegoś więcej o naszej organizacji z chęcią zapraszam na stronę: http://ospsokolka.cba.pl/

 

Wydarzenia strażackie!

Interwencje strażackie!


Newer news items:

Poprawiony: wtorek, 11 marca 2014 22:41