16
Wrz
2013
Sprawozdanie z zebrania 19.05.2013 Drukuj
Wpisany przez Iwona Jechna   
poniedziałek, 20 maja 2013 22:46

 

Sprawozdanie z zebrania 19.05.2013

Zebranie

Zebranie otworzył dh Mateusz Suski. Na wstępnie podziękował wszystkim za przybycie. Następnie powołano protokolanta zebrania. Jednogłośnie powołano Iwonę Jechnę. W dalszej części Prezes OSP podsumował jedną z ostatnich i najważniejszych kwestii naszej Jednostki dotyczącej remontu pojazdu ratowniczo gaśniczego. Wyraził wielkie uznanie dla druhów w zaangażowanych w pracę przy samochodzie. Druhami, których szczególnie wyróżnił byli: Kamil Wieliczko, Krzysztof Berezowski, Ireneusz Maliszewski, Andrzej Suski, Patrycjusz Tracz, Marcin Maliszewski. Zaznaczył przy tym, że dbanie o sprzęt będący na wyposażeniu Jednostki jest obowiązkiem każdego członka OSP. Prezes zaznaczył i szczególnie podziękował nieobecnemu gościowi Panu Jerzemu Skórze za fachową pomoc dzięki, której auto jest doprowadzone do należytego stanu. Panu Wiesławowi Daniszewskiemu za pomoc i poświęcenie swojego wolnego czasu w powstawaniu konstrukcji na tymczasowe miejsce garażowania naszego pojazdu ratowniczego. Następnie głos zabrał Naczelnik OSP Marcin Maliszewski. Naczelnik pokrótce streścił przedsięwzięcia podejmowane przez Jednostkę w ostatnim czasie.

Zebranie

 20 marca z inicjatywy Marcina Gulskiego były przeprowadzone w Szkole Podstawowe w Kołodziążu warsztaty dla dzieci na temat „Tajniki Pracy Strażaka”;

30 marca odbyła się w parafialnym Kościele Warta Strażacka. Następnego dnia 6 osób wzięło udział w rezurekcji.

W szkoleniu Podstawowym Strażaków Ratowników OSP brało udział 4 osoby. Osoby te zakończyły szkolenia z wynikiem dobrym.

13 kwietnia odbyło się spotkanie wielkanocne.

3 maja odbyła się Msza Św. z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja i Międzynarodowego Święta Dnia Strażaka.

Wiceprezes Zdzisław Smolewski był 2 razy z wizytacją edukacyjną w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Sadownem.

Dh Marcin Gulski przekazał z własnej inicjatywny szpadel, natomiast dh Smolewski – bosak.

Mamy syrenę strażacką, która w najbliższym czasie będzie montowana, aby o wyjazdach.

2 czerwca odbędą się Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w których weźmiemy udział. Trzeba rozpocząć przygotowania.

30 maja będzie wyjazd do Kościoła (Boże Ciało).

Nawiązano współpracę ze Szkołą Podstawową w Kołodziążu.

Zostaliśmy zaproszeni na festyn, w których pokazalibyśmy jak wygląda rola strażaka.

Druh Mateusz Suski będzie podejmował działania opracowania projektu na temat bezpieczeństwa, który odnosiłby się do roli i zajęcia strażaka, ochrony zdrowia. Dzięki temu Jednostka mogłaby nabrać środki dla nas.

Poruszono temat naszywek na mundury. Kamil Wieliczko zebrał podpisy chętnych na przygotowanej liście.

Również podjęto temat garażu na nasz wóz strażacki. Będzie potrzebny fachowiec oraz chętni druhowie do pomocy.

Trzeba podjąć działania by sprawdzić konstrukcję budynku.

Podjęto temat odnowienia Sali spotkań.

Rozdano różne gadżety typu: kalendarz, smycz, miarka.

Druh Jednostki Mateusz Suski zakończył zebranie.

Druhowie zrobili zdjęcie na tle naszego wozu.

Od lewej: Daniel Polkowski, Kamil Wieliczko, Ludwik Tyszka, Patrycjusz Tracz, Mateusz Suski, Piotr Pisarek, Iwona Jechna, Piotr Jechna, Sylwia Jechna, Ireneusz Maliszewski, Andrzej Suski, Kazimierz Pisarek, Andrzej Wycech, Mateusz Maliszewski, Jarosław Kozanka-Lipka, Marcin Maliszewski.


Newer news items:
Older news items:

Poprawiony: poniedziałek, 16 września 2013 09:03