06
Sty
2018
„Warsztaty z przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych oraz miejscowych zagrożeń dla lokalnej społeczności” Drukuj
Wpisany przez Iwona Jechna   
sobota, 06 stycznia 2018 21:18

 

„Warsztaty z przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych oraz miejscowych zagrożeń dla lokalnej społeczności” 

Warszataty

Ochotnicza Straż Pożarna w Sokółce w okresie od maja do listopada 2017 roku  realizowała zadanie publiczne współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie pt: „Warsztaty z przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych oraz miejscowych zagrożeń dla lokalnej społeczności”. Ideą wskazanego zadania była popularyzacja szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego poprzez szereg spotkań zarówno w siedzibie OSP, jak i poza Jednostką. By dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców warsztaty przybrały różne formy i zostały zrealizowane w cyklu spotkań obejmujących zróżnicowany zakres tematyczny.

projekt

Zajęcia z lokalną społecznością miały charakter wyjazdowy jak również w siedzibie i okolicy OSP w Sokółce.

projekt

W ramach spotkania z lokalną społecznością we wsi Złotki przygotowany został pokaz sprzętu strażackiego oraz warsztaty umożliwiające zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Podjęty został również temat odpowiedniego postępowania w sytuacjach wynikających z anomalii pogodowych tj. wichura, nawałnica, które stanowią zagrożenie dla osób i mienia, a także niebezpieczeństw związanych z wypalaniem traw czy używaniem otwartego ognia w lesie.

projekt

Podczas zajęć w siedzibie OSP w Sokółce oprócz omówienia bieżących spraw Jednostki omawiano specyfikę przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, działań prewencyjnych, działań w przypadku wypadków losowych, udzielania pierwszej pomocy oraz ogólnego bezpieczeństwa przeciwpożarowego w życiu codziennym. Przeprowadzono prelekcje połączoną z prezentacją dotyczącą działania sprzętu należącego do Jednostki.

projekt

Pod koniec września zorganizowane zostały spotkania z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kołodziążu, którego celem było zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami pierwszej pomocy. Oprócz przekazania wiedzy merytorycznej zostały przeprowadzone ćwiczenia na fantomie. W ramach spotkania druhowie zaprezentowali także wyposażenie wozu bojowego oraz omówili sposób działania służb ratowniczych w przypadku pożarów i wypadków losowych.

projekt

Podczas wszystkich zajęć uczestnicy zajęć mieli okazję posilić się przy nabywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności jak również zintegrować się między sobą.

projekt

Na koniec cyklu spotkań zorganizowano praktyczne ćwiczenia w terenie dla druhów OSP Sokółka w których uczestniczyła lokalna społeczność. Miały one charakter zarówno pokazowy, jak i szkoleniowy. Zakres ćwiczeń obejmował pierwszą pomoc przedmedyczną w sytuacji wypadkukomunikacyjnego oraz gaszenie płonącego budynku wraz z ewakuacją osób poszkodowanych.

projekt W ćwiczenia zaangażowane były osoby pracujące na co dzień jako ratownicy Zespołu Ratownictwa Medycznego, które dzieliły się swoją wiedzą i udzielały praktycznych wskazówek.

projekt

Podsumowanie warsztatów odbyło się na spotkaniu w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółce w dniu 19.11.2017 r. Dla wszystkich bezpośrednich uczestników przygotowano pamiątkowe dyplomy a dla najaktywniejszych upominki w postaci koszulek. Przyjęto również w szeregi OSP w Sokółce trzech nowych druhów którzy chcą aktywnie działać na rzecz bezpieczeństwa lokalnego.

 

Zobacz całą galerię.

 

Autor zdjęć: Katarzyna Polkowska, druhowie OSP Sokólka

Autor artykułu: Iwona Jechna


Older news items:

Poprawiony: sobota, 06 stycznia 2018 21:32